Zapraszamy mieszkańców Piekoszowa do udziału w tworzeniu koncepcji, która ma na celu zapewnienie jak najlepszej przestrzeni do życia. Spotkanie odbędzie się 20 marca w budynku biblioteki o godzinie 16.00. Przyjdź i zaproponuj własną inicjatywę obywatelską.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń wspólnie z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie realizuje projekt pn. „Opracowanie koncepcji Smart Village dla Piekoszowa” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie oddolnych koncepcji rozwoju - smart village wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania przygotowany zostanie dokument strategii Smart Village dla miejscowości Piekoszów.