Fundacja Kulturalna Przestrzeń z Piekoszowa we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie zrealizuje w tym roku projekt dotyczący wydania publikacji z wierszami i opowiadaniami dzieci i młodzieży.

Publikacja prac laureatów „Magicznego pióra” będzie zbiorem opowiadań i wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie literackim na przestrzeni ostatnich lat – od roku 2015 do 2020.

Magiczne pióro to konkurs literacki, który w gminie Piekoszów organizowany jest od kilkunastu lat. Polega on na przygotowaniu przez uczestników – dzieci i młodzieży z klas I-VIII (wcześniej również z gimnazjum) – własnoręcznie napisanej, nigdzie niepublikowanej pracy, prozą lub poezją. Nagrodzone prace przesyłane były dodatkowo na ogólnopolski konkurs literacki, na którym również niejednokrotnie odnosiły sukcesy.

Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba utrwalenia i docenienia twórczości literackiej młodszego pokolenia. Wydanie publikacji z pracami dzieci i młodzieży będzie również doskonałym źródłem promowania jej wśród mieszkańców gminy, regionu, wśród innych pokoleń. Prace nad publikacją potrwają do grudnia bieżącego roku.

Katarzyna Czerwińska

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83