Po stworzeniu kwerendy miejsc pamięci gminy Piekoszów, posiadając informacje o siedmiu najważniejszych pod względem historycznym miejscach, trwa tworzenie szlaku.

Przy każdym z siedmiu miejsc, umieszczona zostanie tablica informacyjna mówiąca o historii zabytku oraz tablica ze szlakiem. Każdy kto będzie chciał przejść tym szlakiem, uzyska dzięki nim informacje gdzie aktualnie się znajduje (przy jakim punkcie na mapie) oraz jak trafić do najbliższego kolejnego punktu.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83