Po przeprowadzonej kwerendzie miejsce pamięci, przystępujemy do realizacji kolejnego punktu projektu, czyli publikacji.

Informacje, które zdobyliśmy od młodzieży czy sołtysów pozwolą na opisanie kilku ważnych miejsc historycznych na terenie gminy Piekoszów. Wiele z nich związanych jest z historiami sięgającymi I i II wojny światowej.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83