Projekt „Zapisane w pamięci” trwa. Właśnie jesteśmy na etapie kwerendy miejsc pamięci gminy Piekoszów.

Nasza młodzież oraz sołtysi przekazują nam zdobyte informacje na temat historycznych miejsc w swoich miejscowościach. Każde odnalezione miejsce pamięci jest również fotografowane.

Informacje oraz zdjęcia posłużą nam do tworzenia publikacji, gry planszowej, szlaku oraz aplikacji mobilnej.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z kilku miejsc pamięci, a jest ich o wiele więcej.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83