W roku 2020 przystąpimy do realizacji drugiej części projektu „Zapisane w pamięci”. Do końca ubiegłego roku udało się zorganizować warsztaty z archiwistą/historykiem, grę terenową oraz rozpocząć grywalizację poświęconą m.in. zbieraniu informacji o miejscach pamięci w naszej gminie.

Podczas drugie roku realizacji projektu dzięki zebranym informacjom o miejscach pamięci powstanie publikacja oraz aplikacja. Ta ostatnia, pobrana na smartfona, zawierać będzie m.in. mapę z oznaczonymi miejscami pamięci, opisy, zdjęcia. Z aplikacji będą mogli skorzystać wszyscy, również nauczyciele w szkołach, ze względu na to, że będzie to nowoczesna i innowacyjna forma edukacji historycznej o swoim regionie.

W ramach projektu „Zapisane w pamięci” powstanie gra planszowa nawiązująca do naszego regionu i opisanych w wydanej publikacji miejsc. Grę otrzymają wszystkie placówki szkolne, dostępna będzie także w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

Kolejnym punktem projektu jest stworzenie szlaku historycznego śladami miejsc pamięci. Oprócz oznaczenia szlaku, w odnalezionych miejscach pamięci staną tabliczki z ich nazwami i opisami. Później przyjdzie czas na organizację rajdu rowerowego/pieszego, który prowadzić będzie właśnie przez szlak historyczny. Dzięki temu, uczestnicy rajdu poznają swoją gminę, co niewątpliwie będzie najlepszą promocją historii z nią związanej.

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną jego rezultaty. Zaproszonym gościom zaprezentowana zostanie publikacja książkowa, gra planszowa oraz aplikacja mobilna.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83